Edo

Kaga no Chiyojo

A haiku poet of flowers

Kaga no Chiyojo (1773-1775)